Medicina primara

-Valoare definitiva a punctului "per capita"                       4.24 lei
-Valoarea definitiva a punctului per servicii                      2.01 lei

Clinic

-Valoare definitiva punct pe serviciu in asistenta

medicala de specialitate pentru specialitatile clinice        1.86 lei