Medicina primara

-Valoare definitiva a punctului "per capita"                       4.74 lei
-Valoarea definitiva a punctului per servicii                      2.19 lei

Clinic

-Valoare definitiva punct pe serviciu in asistenta

medicala de specialitate pentru specialitatile clinice        2.10 lei

Cititi