Dosare admise/respinse - Contractare 2016

          AMBULATORIU CLINIC

          AMBULATORIU RECUPERARE

          DISPOZITIVE MEDICALE

          FARMACII

          INGRIJIRI LA DOMICILIU

          MEDICI DE FAMILIE

       PARACLINIC

          SPITALE

          STOMATOLOGI

Calendarul intalnirilor cu furnizorii - contractare sesiunea iulie 2016

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

Derulare relatii contractuale luna iulie 2016

Derulare relatii contractuale trim. Il 2016

Derulare relatii contractuale trim. I 2016