IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Ref :         Contracte subsecvente oncologie;

 

            Prin prezenta, va comunicam faptul ca Ministerul Sanatatii a finalizat procedura de achizitie centralizata organizata pentru achizitionarea de medicamente oncologice utilizate in cadrul Programul national de oncologie- Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice. In urma acestei proceduri au fost incheiate un numar de 7 acorduri cadru.

            In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din OUG nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publica centralizata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 184/2013, in baza acordurilor-cadru sus mentionate, unitatile sanitare care deruleaza Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice din cadrul Programului national de oncologie pot sa incheie contracte subsecvente, cu avizul Ministerului Sanatatii.

            In perioada de valabilitate a acordului cadru fiecare unitate sanitara care implementeaza Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice din cadrul Programului national de oncologie are posibilitatea de a incheiamai multe contracte subsecvente, in functie de consumurile inregistrate si in limita bugetului alocat, cu asumarea rasounderii pentru gestionarea eficienta a fondurilor. De asemenea, pentru o mai buna predictibilitate in aprovizionare, unitatile sanitare pot incheia anual un singur contract/medicament care sa cuprinda transele si datele de livrare si sa tina cont de incadrarea in bugetul alocat anului respectiv.

            Pentru incheierea contractelor subsecvente, solicitarile unitatilor sanitare pentru emiterea avizelor, in format word, se transmit la Ministerul Sanatatii- Directia generala de programe- Serviciul Investitii si Achizitii.

            Anexam la prezenta si urmatoarele documente:

Fișiere atașate

acord cadru nr 5.pdf acord cadru nr 6.pdf acord cadru nr 7.pdf acord cadru nr 8.pdf acord cadru nr 9.pdf acord cadru nr 10.pdf acord cadru nr 11.pdf ADRESA către CAS.pdf cerere.pdf model aviz.pdf Adresa SITE oncologie 14 feb 2018.doc model contract subsecvent.doc avize ONCOLOGICE.docx cerere obtinere avize ONCOLOGICE .docx