FORMULARE EUROPENE

SI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE

 

E-mail contact: formulare.europene@cjasvs.ro

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații 
1. Formularul E104  Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință Formulare și documente necesare pentru eliberare:
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie și original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie și original pentru conformitate) și procura legalizată în cazul în care cererea este făcută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Carte de muncă - copie conform cu originalul
 • Orice alte documente care atestă perioade de asigurare pentru boală sau maternitate
2.

Formularul E106

(incepand cu 01.05.2010 se elibereaza form. S1)

Atestat privind dreptul la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care își au reședința într-un alt stat decât statul competent (Lucrători salariați sau independenși și membrii familiei lor care au reședința împreuna cu ei; membrii ai familiei lucrătorilor în situație de somaj) Formulare și documente necesare pentru eliberare:

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie și original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie și original pentru conformitate) și procura legalizată în cazul în care cererea este făcută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Adeverință de salariat / asigurat eliberată de CASVS - original
 • Contract de muncă - copie legalizată
 • Contract de detașare - copie legalizată
 • A1 emis de Casa de Pensii și Asigurari Sociale
 • Dovadă de reședință
 • Dovadă că urmează o formă de învățământ (în cazul studentului) - studentul in Romania pe perioada de efectuare a studiilor pe baza de bursa in alt statUE/SEE/Confederatia Elvetiana - recunoscute fiind bursele ERASMUS
 • Dovadă că persoana respectivă nu e asigurată potrivit legislației statului de reședință
 • Formularul A2 emis de Casa de Pensii și Asigurări Sociale (în cazul prelungirii)
3. Formularul E001 Formular general pentru:
 • Solicitare de informații
 • Comunicare de informații
 • Solicitare de formulare
4. Formularul E107 Cerere de atestat privind dreptul la prestațiile în natură
5. Formularul E108 Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate (Persoane care au reședința în alt stat decât statul competent)
6.

Formularul E109 

 

(incepand cu 01.05.2010 se elibereaza form. S1)

Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate și actualizarea listelor

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASVS - original
 • Dovada de sedere
7.

Formularul E112 

(incepand cu 01.05.2010 se elibereaza form. S2)

Atestat privind menținerea dreptului la prestațiile în curs pentru asigurarea de boală - maternitate  (în cazul adulților)

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASVS - original
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei
(în cazul minorilor)
 • Cerere
 • Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate)
 • Dovada ca figureaza pe lista unui medic de familie aflat in contract cu CASVS
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei
8. Formularul E115

(incepand cu 01.05.2010 se inlocuieste cu Raport medical din statul UE)

Cerere de prestații în bani pentru incapacitate de muncă

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Certificat pentru incapacitate de munca
9. Formularul E116

(incepand cu 01.05.2010 se inlocuieste cu Raport medical din statul UE)

Cerere de prestații în bani pentru incapacitate de muncă

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie și original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie și original pentru conformitate) și procura legalizată în cazul în care cererea este facută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Certificat pentru incapacitate de muncă
10. Formularul E117

(incepand cu 01.05.2010 se inlocuieste cu Raport medical din statul UE)

Acordarea de prestații în bani în caz de maternitate și de incapacitate de muncă 

11. Formularul E118 Notificarea nerecunoașterii sau a încheierii incapacității de muncă 
12.

Formularul E120 

(incepand cu 01.05.2010 se elibereaza form. S1)

Atestat privind drepturile la prestațiile în natură pentru solicitanții de pensie și membrii familiei lor

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASVS - original
 • Copie cerere pensionare inregistrata
 • Dovada de sedere
13.

Formularul E121 

(incepand cu 01.05.2010 se elibereaza form. S1)

Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiilor acestora și actualizarea listelor

Documente necesare pentru obținere:

 • Cerere 
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de asigurat eliberata de CASVS - original
 • Decizie pensionare (copie)
 • Ultimul talon de pensie (copie)
 • Dovada resedinta - traducere legalizata
14. Formularul E125 Extras individual privind cheltuielile efective  
15. Formularul E126

Stabilirea tarifelor în vederea rambursării prestațiilor în natură

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASVS - original
 • Facturi si Chitante
 • Documente medicale 
16. Formularul E127 Extras individual privind sumele forfetare lunare
17. Formularul RTR/RY

Acorduri internaționale (RTR/RY)

 • Cerere 
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de asigurat eliberata de CASVS - original
 • Permis de munca (copie si original pentru conformitate)
 • Permis de sedere (copie si original pentru conformitate)
 • Contract de munca - copie legalizata
 • Livret de familie

Notă:

Fișiere atașate

Certificat de incapacitate de munca.pdf Form E 001.pdf Form E 104.pdf Form E 106.pdf Form E 107.pdf Form E 108.pdf Form E 109.pdf Form E 112.pdf Form E 115.pdf Form E 116.pdf Form E 117.pdf Form E 118.pdf Form E 120.pdf Form E 121.pdf Form E 125.pdf Form E 126.pdf Form E 127.pdf Formulare E 001-127.pdf Norme metodologice a formularelor emise in aplicarea Regulamentului CEE.pdf Precizari privind Formulare utilizate în aplicarea Regulamentelor europene de securitate sociala nr.pdf Raportul medicului curant al pacientului care solicita formularul E112.pdf Regulamentul CEE Nr.574-1972 al Consiliului Uniunii Europene.pdf Regulamentul CEE Nr.1408-1971 al Consiliului Uniunii Europene.pdf Tratamentul planificat in baza formularului E112.pdf