Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Anexa 5 Anexa privind obligațiile de constituire și plata la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă
2. Cerere pentru restituirea contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații Cerere pentru restituirea contribuției la fondul pentru concedii și indemnizații - formular pentru persoane fizice nesalariate