1. Pentru a se inscrie la un medic de familie sau la un medic stomatolog

1. Va trebui sa va decideti asupra medicului de familie sau stomatolog din partea caruia doriti sa beneficiati de asistenta medicala.


2. Dupa ce v-ati decis asupra medicului de familie care va va acorda asistenta medicala si care se afla in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate veti face acestuia dovada platii sau scutirii de la plata contributiei la FNUASS.


Observatie: 

Daca medicul la care doriti sa va inscrieti este din alt judet decat cel in care lucrati / locuiti, atunci, pe langa cele de mai sus, va trebui:

a. sa comunicati angajatorului dvs. sau institutiei care va plateste asigurarea de sanatate sa transmita lista nominala casei judetene de asigurari de sanatate in care se afla cabinetul medicului pe care l-ati ales;

b. sa prezentati medicului la care va inscrieti o copie dupa ordinul de plata sau dupa un document din care sa reiasa ca plata contributiei dumneavoastra se face catre casa de asigurari din judetul respectiv.


ATENTIE!

Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai multi medici de aceeasi specialitate (medic de familie sau stomatolog). In caz contrar, nu veti mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevazute in Legea asigurarilor de sanatate. 


2. Pentru a-si schimba medicul de familie sau a medicului stomatolog

Conditie:

Schimbarea medicului de familie sau a medicului stomatolog nu se poate face decat dupa cel putin 6 luni de la ultima inscriere.

Pentru schimbarea medicului, va trebui sa obtineti acceptul noului medic la care va veti prezenta cu actele necesare inscrierii la medicul de familie sau stomatolog. De asemenea, va trebui sa-i comunicati acestuia numele fostului medic la care ati fost inscrisi. Noul medic va trebui sa transmita casei de asigurari si fostului medic faptul ca v-a preluat in evidenta sa. 

Daca noul medic este din alt judet, consultati informatiile referitoare la inscrierea la medicul de familie sau stomatolog.


3. Pentru a beneficia de asistenta medicala

Conditii:

Trebuie sa fiti inscrisi la un medic de familie.

Cu exceptia urgentelor, asiguratii trebuie sa prezinte medicului caruia i se adreseaza acte ce constituie dovada achitarii sau scutirii de la plata contributiei la asigurarile de sanatate.


Medicul de familie este prima persoana pe care trebuie sa o consultati pentru a beneficia de asistenta medicala. In functie de situatie, medicul de familie va poate acorda o trimitere catre medicul specialist sau, direct, pentru internarea in spital. 


Medicul specialist va va face unele consultatii sau analize mai amanuntite. De asemenea, daca e cazul, el va pate acorda trimiterea catre internarea in spital.


Important!

Nu uitati ca majoritatea cazurilor pot fi rezolvate la nivelul medicului de familie sau la medicul specialist. Nu toate afectiunile necesita internarea in spital.


Urgentele (servicii de urgenta) : 

Pentru situatiile de urgenta va puteti prezenta la orice medic, din orice unitate medicala, fara nici un fel de trimitere si fara nici un alt document. Totusi, daca se poate, e recomandabil ca mai intai sa va adresati (direct sau telefonic) medicului familie.


4. Pentru a obtine retete compensate sau gratuite

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.


Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala se aproba prin hotarare a Guvernului. In lista se pot include numai medicamente prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.


Conditie:


ATENTIE!

Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 – 5 zile in afectiuni acute, de pana la 8 – 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diagnosticul diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de pana la 60 de zile. Pentru afectiunile cronice considerate caz nou in prima luna de tratament pot fi prescrise medicamente pentru primele 10 zile, dupa care se aplica reglementarile de mai sus privind bolnavii cu afectiuni cronice. Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.

Prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar in afectiunile acute si subacute prescriptia medicala este valabila in mediul urban numai in primele 24 de ore de la prescriere, iar in mediul rural 48 de ore.


5. Pentru a beneficia de asistenta stomatologica

Conditie:


6. Pentru a plati asigurarea de sanatate

Pentru persoanele salariate, se achita o contributie de 6,5% din venitul brut, la care se adauga contributia angajatorului de 7% din fondul de salarii. Obligatia retinerii si virarii contributiei revine persoanelor fizice sau juridice care angajeaza personalul salariat.

Pentru pensionari, beneficiari ai ajutorului de somaj, beneficiari ai alocatiei de sprijin, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se retine, o data cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza, de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.

Persoanele care nu se incadreaza in categoriile de mai sus, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, achita direct la sediul casei de asigurari de sanatate o contributie in valoare de 6,5% calculata la salariul minim brut pe economie. Aceasta contributie se achita pe baza unei adeverinte eliberate de administratia financiara in raza careia domiciliaza, din care sa reiasa ca nu figureaza in evidente cu venituri impozabile, sau pe baza unei declaratii pe propria raspundere data in fata unui notar public. Cei care nu si-au platit asigurari de sanatate conform legii, datoreaza sumele si penalizarile aferente.


Pentru asiguratii CASMB, plata asigurarilor de sanatate se face la urmatoarele adrese: 


Pentru asiguratii caselor de asigurari de sanatate judetene plata asigurarilor de sanatate se face la sediul fiecarei CJAS.


Calitatea de asigurat trebuie demonstrata furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora.