Lansarea proiectului

”Sisteme Informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare şi îngrijiri la domiciliu”

 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în Bucureşti, Calea Călărasilor, nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti, cod postal 30634, derulează, începând cu data de 21.02.2011, proiectul „Sisteme Informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare şi îngrijiri la domiciliu”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar.  

 

Valoarea totală a proiectului este de 84.701.695,00 lei, din care finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene este 70.048.301,77 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Bucureşti pe o durată de10 luni.

Obiectivul general al proiectului propus îl reprezintă implementarea sistemului naţional pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, precum si pentru conectarea la sistemul DES a furnizorilor de servicii recuperare şi îngrijiri la domiciliu.

Soluţia sistemului informatic propus va permite, prin intermediul secţiunilor sale dedicate, evitarea incoerenţelor şi eliminarea problemelor la decontare pentru furnizorul de servicii medicale. Acesta va avea acces direct la validările sistemului informatic în momentul efectuării actului medical şi nu la sfârşitul perioadei de raportare, când, de regulă, este prea târziu pentru a lua măsuri preventive, limitându-se la a constata anumite daune la nivel material.

Simultan, soluţia va continua direcţia deschisă prin proiectul Dosarului Electronic de Sănătate de a construi suportul informatic pentru îmbunătăţirea actului medical, prin consolidarea la nivel naţional a datelor medicale ale tuturor pacienţilor. Aceste date vor fi  folosite de medici, dar pot fi accesate şi de  pacienţi,  într-un cadru de reguli de securitate şi protecţie a datelor bine definit. Sistemul informatic propus va contribui la construirea unui dosar medical al pacientului.

Obiectivele specifice ale proiectului propus sunt următoarele:

Sistemul Informatic pentru Bilete de Trimitere Electronice şi Certificate Medicale Electronice este un instrument care va contribui la  transparentizarea serviciilor medicale acordate asiguratilor si a modului in care sunt chetuirti banii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, printr-un aces mult mai facil la  informaţiile din Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a CNAS.

            Proiectul  aduce beneficii tuturor actorilor implicaţi în sistemul sanitar prin automatizarea unei activităţi care este în prezent mare consumatoare de resurse umane si materiale. In plus, acest sistem va elimina cea mai mare parte a rerorilor umane. Trecerea la acest sistem electronic va aduce un plus de informaţie, concomitent cu o reducere semnificativă a costurilor necesare pentru obţinerea ei, permiţând Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să îşi exercite atribuţiile executive mai eficient.

 

Instrumente structurale în Romania(www.fonduri-ue.ro)

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact:

Anca ALEXANDRESCU - Director de proiect, Tel. 0734.663.161, Fax : 0372.309.244, e-mail: anca.alexandrescu@casan.ro

Mihaela TANASE - Purtător de cuvânt CNAS, Tel. 0727.225.167, e-mail: tnsgcyahoo.com