Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate, cod SIPOCA 729/ MySMIS 130048, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

 

Fișiere atașate

Brosura SIPOCA 729 MySMIS 130048.pdf