Casa de Asigurari de Sanatate Alba este institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, în subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, înfiintata în baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 989/22.12.1998 si functioneaza în baza Statului propriu, care respecta prevedrile statutului-cadru, aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si potrivit atributiilor conferite de Legea 95/2006 privind Reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.


        Principalele activitati ale Casei de Asigurari de Sanatate Alba:

  1. colecteaza contributiile la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care se colecteaza veniturile de catre A.N.A.F.;
  2. înregistreaza, actualizeaza datele referitoare la asigurati si le comunica C.N.A.S.;
  3. negociaza, contracteaza si deconteaza serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în conditiile contractului-cadru;
  4. controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în conditiile legii;
  5. asigura un sistem permanent de informare, consultanta si asistenta  în domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale.