Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. E 112 ATESTAT PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA PRESTATIILE IN CURS PENTRU ASIGURAREA DE BOALA - MATERNITATE

(in cazul adultilor)
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei 

(in cazul minorilor)
 • Cerere 
 • Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate) 
 • Dovada ca figureaza pe lista unui medic de familie aflat in contract cu CASMB
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei
2. S 2 Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS. Veţi avea dreptul la acelaşi tratament ca şi rezidenţii ţării respective - uneori, aceasta poate însemna că va trebui să plătiţi pe loc un procent din costuri.