Componența Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin

la data de  15 septembrie 2023

Nr.crt.

Funcția detinuta

Numele și prenumele

Apartenența

 1

Președinte CA

Ionuț Mihai Popovici

C.A.S. C-S

 2

Membru

Viorel Bașag

Cons. Jud. C-S

 3

Membru

Vasile Cocoșilă

Cons. Nat. Pers. Vârstnice

 4

Membru

Ciprian Dragomir Concordia

 5

Membru

Zvarici Maria

C.N.S. Cartel-Alfa

 6

Membru

Gheorghe Crăciun 

C.N.S.L.R. Frăția

 7

Membru

Lucia Lechea

Cons. Nat. Pers. Vârstnice

 8

Membru

Trandafir Ostoia 

B.N.S.

9 Membru Catița Tătaru COMPIRON
10 Membru Ursu Dorel Adrian Prefectura Caraș-Severin
11 Membru Elena Mirela Ciobanu CNIPMMR