Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. E 106

ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTATIILE IN NATURA ALE ASIGURARII DE BOALA-MATERNITATE IN CAZUL PERSOANELOR CARE ISI AU RESEDINTA INTR-UN ALT STAT DECAT STATUL COMPETENT

(Lucratori salariati sau independenti si membrii familiei lor care au resedinta impreuna cu ei ; membrii ai familiei lucratorilor in situatie de somaj)

FORMULARE SI DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE:

 

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
 • Contract de munca - copie legalizata
 • Contract de detasare - copie legalizata
 • E 101 emis de Casa de Pensii si Asigurari Sociale
 • Dovada de resedinta
 • Dovada ca urmeaza o forma de invatamant (in cazul studentului) 
 • Dovada ca persoana respectiva nu e asigurata potrivit legislatiei statului de resedinta
 • Formularul E102 emis de Casa de Pensii si Asigurari Sociale (in cazul prelungirii)
2. E 109 ATESTAT PENTRU INSCRIEREA MEMBRILOR FAMILIEI PERSOANEI ASIGURATE SI ACTUALIZAREA LISTELOR
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
 • Dovada de sedere
3. E 120 ATESTAT PRIVIND DREPTURILE LA PRESTATIILE IN NATURA PENTRU SOLICITANTII DE PENSIE SI MEMBRII FAMILIEI LOR
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASMB - original
 • Copie cerere pensionare inregistrata
 • Dovada de sedere
4. E 121 ATESTAT PENTRU INSCRIEREA TITULARILOR DE PENSIE, A MEMBRILOR FAMILIILOR ACESTORA SI ACTUALIZAREA LISTELOR

Documente necesare pentru obtinere:
 • Cerere 
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de asigurat eliberata de CASMB - original
 • Decizie pensionare (copie)
 • Ultimul talon de pensie (copie)
 • Dovada resedinta - traducere legalizata
5. S 1 Certificat care vă atestă dreptul la asistenţă medicală în ţara în care locuiţi, atunci când aceasta nu coincide cu ţara în care sunteţi asigurat. Necesar pentru lucrători transfrontalieri, pensionari, funcţionari publici şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora.