Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Contract C1 Pentru salariați și co-asigurații acestora. Se încheie de către angajator, iar în cazul modificării raporturilor de muncă sau de serviciu, contractul de asigurări sociale de sănătate se transferă de la un angajator la altul în condițiile legii. 
2. Contract C2 Pentru persoane fizice care nu au calitatea de salariat și își plătesc personal contribuția. Se încheie de către acestea direct cu CASMB. 
3. Cerere Pentru încheierea contractului de asigurat al CASMB, în calitate de persoană fizică nesalariată.