Formulare și documente utile privind concediile medicale autoasigurați și persoane preluate în plată

Nr.crt Denumirea formularului Explicații
1.

CONTRACT de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Persoanele care se pot asigura pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu O.U.G.158/2005 cu modificările și completările ulterioare.
2.    
2. Anexa 9 -  Cerere tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate Cererea tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate. 

 

Concedii medicale 

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale 

2. Cerere prelungire conventie concediu medical

Cerere prelungire conventie cocediu medical