Asistenta medicala primara

 

 

Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile clinice

 

 

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinica  medicina fizica si de reabilitare

 

 

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specilitatea medicina dentara

 

 

Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile paraclinice - laboratoare de analize medicale

 

 

Asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile paraclinice - radiologie si imagisica medicala

 

 

Ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu 

 

 

Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

 

Dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu 

 

 

Asistenta medicala spitaliceasca

 

Fișiere atașate

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice analize.docx cerere dispozitive.docx cerere clinic.docx cerere farmacii.docx program de lucru personal de specialitate ffc.xls cerere ingrijiri.docx cerere medici de familie.docx cerere stomatologi.docx cerere laboratoare.docx cerere radiologie.docx Laboratoare -Capacitate tehnica 2021.xlsx PERSONAL_LABORATOARE.xlsx PERSONAL_RADIOLOGIE.xls Radiologie - Capacitate tehnica 2021.xlsx cerere medicina fizica.docx DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE.docx DECLARATIE PROGRAM FARMACIE-OFICINA LOCALA DE DISTRIBUTIE.docx program de lucru personal de specialitate ffc (22).xls cerere.docx LISTA PERSONAL FARMACII - DOCUMENTE.xls OPIS DOCUMENTE 2021.docx Opis documente spital 2021.doc Art86a Cerere.doc Art86f Lista medicamente.xls Art86i Indicatori specifici.xls Art86k Liste personal pe sectii.xls Art86n Declaratie.doc Art204 Declaratie.doc