CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE COVASNA este operator de date cu caracter personal înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul  379.

Scopul colectării datelor este :

Ø servicii de sănătate, asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local;

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

 

Ø eliberarea cardurilor europene şi/sau a certificatelor provizirii de înlocuire a acestora şi a formularelor europene în conformitate cu prevederile Regulamentului C.E. nr. 1408/1971, Regulamentului 574/1972, Regulamentului 883/2004 şi a Regulamentului 987/2009.

Datele colectate pentru eliberarea cardului european de asigurări de sănătate şi/sau a certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia şi a formularelor europene, sunt necesare pentru înregistrarea şi emiterea acestor instrumente. 

Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea eliberării cardului şi a formularelor europene necesare.

 

Începând cu data de 25.05.2018, Casa de Asigurări de Sănătate Covasna aplică Regulamentul (UE) nr. 2016/679 cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal

 

 

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, vă oferim următoarele informaţii suplimentare:

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: nelimitat.
 2. Drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
  1. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
  2. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către CAS Covasna;
  3. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Covasna le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
  4. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine CAS Covasna să fie şterse din evidenţele noastre;
  5. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CAS Covasna;
  6. dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care au fost furnizate către CAS Covasna într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea CAS Covasna;
  7. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele cu caracte personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
  8. dreptul de a formula obiecţiiaveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare;
  9. plângeriaveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecţia datelor din cadrul CAS Covasna în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@cascov.ro
  10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
  11. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

 

 

Responsabil pentru protecția datelor (DPO)

 

Nr. telefon:            0267/352.970, tasta 0

Adresă de e-mail:           dpo@cascov.ro