C O M U N I C A T

– 17.02.2021 –

 

În atenția,

 

Furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară,

aflați în relație contractuală cu CAS Covasna

 

Prin prezenta, vă comunicăm următoarele:

 

În ultima perioada, la nivelul Ministerului Sănătății au fost înregistrate mai multe sesizări prin care sunt semnalate unele probleme privind asigurarea accesului asiguraților la servicii medicale acordate de medicii de familie, respectiv:

 

În vederea asigurării accesului asiguraților la servicii medicale acordate în asistența medicală primară prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, în condițiile Contractului-cadru și normelor sale de aplicare,

vă supunem atenției următoarele dispoziții legale relevante în contextul celor mai sus-prezentate:

 

 

 

De-asemenea, vă supunem atenției prevederile Ordinului Comun MS/CNAS nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activității la nivelul asistenței medicale ambulatorii în vederea creșterii calității actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate: