Casa de Asigurări de Sănătate Covasna cu sediul in Sfantu Gheorghe str. Vasile Goldis nr. 2 judetul Covasna, va invită, daca sunteți interesați, să depuneți oferta dvs. în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil/spațiu, cu destinația de sediu administrativ pentru CAS Covasna.

Suprafața totala închiriabilă utilă va fi cuprinsă între 750 mp și 900 mp, pretabilă organizării de birouri, spații de lucru si arhivă.

Starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, atât la interior, cât şi la exterior şi să nu prezinte nici un fel de risc (inclusiv seismic) și pericol public.

Spațiul oferit spre închiriere trebuie să fie compact (dispus pe mai multe etaje consecutive, dacă este posibil), să asigure căi de acces, să permită asigurarea pazei obiectivului pentru toate intrările, ca punct unic de acces distinct de restul clădirii, precum și accesul pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dacă imobilul de birouri/spațiul deservește și alte entități, obligativitatea asigurării unui spațiu cât mai compact pentru personalul CAS Covasna (dacă există această posibilitate), care să permită asigurarea pazei obiectivului în condițiile Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

Imobilul să dețină în perfectă stare de funcționare toate dotările tehnice și sanitare precum rețea voce-date, sistem propriu de încălzire, instalație electrică în imobil, instalație sanitară în imobil.

Asteptam ca ofertele sa fie transmise in format letric la secretariatul CAS Covasna sau pe adresa de e-mail cascov@cascov.ro.