Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2384/2021pentru aplicarea în trimestrul III 2021 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

1066/2021

2.

Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

1070/2021

3.

Ordinul ministrului sănătăţii, interimar nr. 2.401/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

1072/2021

4.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 344/2021 pentru completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 316/2021 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna octombrie 2021

1081/2021