Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 205/2023 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iunie 2023

632/2023

2.

Ordinul ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2321/541/2023 pentru modificarea anexei nr. 2a la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.168/502/2023 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

640/2023