Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul președintelui CNAS nr. 888/2022 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023 aprobate prin Ordinul președintelui CNAS nr. 180/2022

1063/2022

2.

Ordinul președintelui CNAS nr. 890/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1,  (**)1Ω și  (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

1063/2022

3.

Legea nr. 292/2022 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

1064/2022

4.

Hotărârea Guvernului nr. 1346/2022 pentru modificarea și completarea anexel la HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

1069/2022

5.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 3322/909/2022 privind modificarea și completarea Anexelor nr.1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

1070/2022

6.

Ordin al ministrului sănătății nr. 3344/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru distrugerea vaccinurilor împotriva Covid-19 expirate, aflate în stocul centrelor regionale de depozitare și distribuție

1071/2022

7.

Ordinul președintelui CNAS nr. 907/20222022 pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.116/2022

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2022/10/lista-medic.pdf