Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 335/2024 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului duplicat către asigurat, precum și a modalității de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate

259/2024

2.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1522/2024 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.992/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, autorizarea, dotarea, funcționarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum și pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul care desfășoară servicii publice conexe actului medical

261/2024

3.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1563/317/2024 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

267/2024

4.

Hotărârea Guvernului nr. 261/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate

268/2024

5.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

274/2024

6.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 370/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 634/2023

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2024/03/Binder1-3.pdf