Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătății nr. 649/2023 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.393/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitățile radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară

206/2023

2.

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 689/157/2023 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

216/2023

3.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 10/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

218/2023

4.

Instrucțiunea ministrului sănătății nr. 5288/2023 privind încetarea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

223/2023