Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul preşedintelui CNAS nr. 589/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

882/2022

2.

Ordinul ministrului sanatăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 2642/578/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021

883/2022

3.

Ordinul ministrului sanatăţii nr. 2643/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative

885/2022

4.

Ordinul ministrului sanatăţii nr. 2657/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

888/2022

5.

Hotărârea Guvernului nr. 1102/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale de control al tuberculozei în România pentru perioada 2022 - 2030

889/2022

6.

Ordinul ministrului sanatăţii nr. 2675/2022 pentru aprobarea unor măsuri ce se aplică de unităţile sanitare, în domeniul sănătăţii publice, în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

892/2022