Calendarul procesului de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru

perioada august 2021- decembrie 2022

 

 

Data si ora

Etapa in procesul contractarii serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru

perioada august 2021- decembrie 2022

01.07.2021

Publicarea in mass-media locala, sediul CAS Covasna respectiv pe site-ul www.cascov.ro a anuntului privind contractarea de catre CAS COVASNA a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru

perioada august 2021- decembrie 2022.

09.07.2021-19.07.2021

 

Perioada de depunere/transmitere, inregistrare a cererilor de contractare/prelungire insotite de documentele necesare contractarii, in formatul prevazut de legislatia in vigoare.

20.07.2021

( ora 16,00)

Publicarea, prin afisarea la sediul CAS COVASNA si pe site-ul www.cascov.ro , a listei furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care nu indeplinesc conditiile de contractare.

21.07.20 21

( ora 16,00)

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care nu indeplinesc conditiile de contractare.

22.07.20121 ( ora 16,00 )

Comunicarea rezultatelor contestatiilor depuse.

23.07.2021-30.07.2021

 

Negocierea si semnarea contractelor/actelor aditionale de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.