1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS  vor completa Cerere_certificat_digital CAS COVASNA.doc

2. Cererea se va transmite în format electronic la adresa de e-mail utilizată de persoanele responsabile cu încheierea contractelor sau la adresa cascov@cascov.ro , cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital";