Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse in HG.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala.

Fișiere atașate

Lista medicamente specializate iun 2020.pdf