Furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu CAS Covasna, în situaţia în care se constată că sunt carduri blocate – eroare 15 şi carduri invalide – eroare 5 ale asiguraţilor ce aparţin CAS Covasna, sunt rugaţi să se adreseze prin e-mail la adresa  cardsanatate@cascov.ro  sau telefonic la numărul 0267-352970 ( tasta 6 ) în vederea rezolvării acestor situaţii.

 

Pentru situaţiile în care asiguraţii aparţin altor CAS, furnizorii de servicii medicale se vor adresa acestora, la telefoanele publicate pe site-urile CAS.

 

      Menţionăm că pentru cardurile blocate este necesar CID-ul (codul asiguratului), iar pentru cardurileinvalide numărul cardului (număr document).

În solicitarea prin e-mail se va preciza denumirea unităţii sanitare precum şi numele persoanei care a transmis e-mailul.

 

Pentru situaţiile de carduri blocate, dupa ce se finalizează procedura de deblocare de catre specialistul CAS, furnizorul de servicii medicale va trebui să execute următoarele operaţiuni (descrise pentru SIUI, dar similar pentru toate aplicaţiile compatibile):

 

1.   Va introduce cardul in cititor si după introducerea pin-ului îi va apărea mesaj precum cardul este blocat.

2.   Va deschide fereastra pacienţi din meniul Fisier.

3.   În această fereastră va apăsa pe butonul Reset PIN eCard  si când terminalul va cere PIN-ul de reset se va introduce combinaţia “0000” (adica 4 de zero). PIN-ul cardului este acum 0000.

4.  Pentru a schimba PIN-ul cardului se va apăsa butonul Schimba PIN eCard

5.  Prima oară se va cere pin-ul actual al cardului, adica: 0000 si apoi se va apăsa tasta de accept

6.  În continuare terminalul va cere PIN nou în care se va completa PIN-ul care se doreşte si apoi se va apăsa tasta de accept.

7.  Terminalul va cere să se confirme PIN-ul introdus anterior.

8.  După apăsarea tastei de accept de la terminal se va afişa un mesaj precum că PIN-ul a fost schimbat cu succes.

 

Menţionăm că pentru situaţiile în care asiguraţii deţin un card care a fost activat, dar au uitat PIN-ul, procedura este de a se tasta 5 PIN-uri, după care, dacă nu s-a reuşit identificarea, cardul devine automat blocatşi trebuie executată procedura menţionată mai sus (solicitare CAS, CID, dupa deblocare pasi 1-8)

Pentru situaţiile de carduri invalide, după ce se finalizează procedura de către specialistul CAS, cardul devine operaţional şi poate fi folosit de către asigurat cu pinul stabilit de acesta în momentul activării cardului.

Fișiere atașate

INSTRUCTIUNI_CARDURI_BLOCATE_INVALIDE.doc