COMUNICAT - Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate

Octombrie 27, 2014 00:00

Persoane nominalizate pe domeniul CEAS la nivel CAS Covasna pentru a răspunde la eventualele întrebări, clarificări

Vezi mai mult

Ordin Nr. 1209/669 din 20.10.2014

Octombrie 24, 2014 00:00

privind aprobarea formularuluide prescripţie medicală electronică

Vezi mai mult

În atenţia medicilor de familie - precizări legate de biletele de trimitere

Octombrie 14, 2014 00:00

precizări legate de biletele de trimitere

Vezi mai mult

Ordin nr. 581

Septembrie 25, 2014 00:00

Pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

Vezi mai mult

Verificarea calităţii de asigurat se face on line

Septembrie 24, 2014 00:00

Verificarea calităţii de asigurat se face on line

Vezi mai mult

Modalităţi de prescriere a reţetei

Septembrie 22, 2014 00:00

pentru medicamentele care necesită aprobare CNAS/CJAS

Vezi mai mult

Necesitatea deţinerii de către toţi furnizorii de servicii medicale a cititoarelor de carduri

Septembrie 19, 2014 00:00

Cu privire la necesitatea deţinerii de către toţi furnizorii de servicii medicale a cititoarelor de carduri

Vezi mai mult

În atenţia furnizorilor de servicii medicale aflaţi in relaţie contractuală cu CASJ Covasna

Septembrie 18, 2014 00:00

Referitor la emiterea facturilor electronice

Vezi mai mult