Casa Națională de Asigurări de Sănătate are calitatea de partener în proiectul Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonata a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (PAL-PLAN), proiect derulat de Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Fundația Hospice Casa Speranței.

Ingrijirea paliativă reprezintă un tip de îngrijire care combină intervenții și tratamente având ca scop îmbunătățirea calității vieții pacienților și familiilor acestora, pentru a face față problemelor asociate cu boala amenințătoare de viață, prin prevenirea și înlăturarea suferinței, prin identificarea precoce, evaluarea corectă și tratamentul durerii și al altor probleme fizice, psiho-sociale și spirituale.

Spre deosebire de spectrul larg al îngrijirii paliative, îngrijirea terminală este o subcomponentă a acesteia, reprezentând îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.

Îngrijirea paliativă presupune o abordare holistică a problemelor, menită să amelioreze calitatea vieții pacienților și familiilor acestora, pentru a face față problemelor cauzate de boli cronice progresive sau incurabile cu prognostic limitat.

Adresa completa aici.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați echipa de proiect Pal-Plan, constituită la nivelul CNAS, la adresa de e-mail: pal-plan@casan.ro.

 

Fișiere atașate

Adresa P4880-27-06-2022 ref proiect PAL-PLAN.pdf