Conform art.4 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat de persoanele prevazute la art.1 alin (2) lit (e), din actul normativ mai sus mentionat si se achita la bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.