Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Proiecte legislative

de aprobare a Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007

Nota: Persoana de contact - Valentina Diaconu e-mail: contractare@casan.ro

Fișiere atașate