Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

Fișiere atașate

ordin nr. 866-17.12.2014.pdf