Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

Fișiere atașate

ordin 851-10.12.2014.pdf