Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

privind completarea anexei nr.l la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nrl 141/2017 pentru aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Q şi (**)1P în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de ca e beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatică din asigurările de sănătate

Fișiere atașate

Ordin nr. 820 din 25 07 2017.pdf