Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Fișiere atașate

ORDIN NR. 803.pdf