Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

ORDIN

privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,  a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

Fișiere atașate

Ordin 772_379_2016.pdf