Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

 

privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor

constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale,  în cadrul sistemului de asigurări

 sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

Fișiere atașate

Ordin nr. 771_378_2016.pdf