Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

ORDIN

 

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii

şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a  Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ACP3222 din 31 martie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 706 din 30 martie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

 

Fișiere atașate

Ordin 414_183_2016.pdf