Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului
nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

Fișiere atașate

a_Ordin 763_377_2016.pdf