Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

ORDIN Nr. 298/203 din 18 martie 2014 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Fișiere atașate

ORDIN 298-203 din 11.03.2014.pdf