Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indica-torilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogra-melor naţionale de sănătate curative

Fișiere atașate

Ordin nr. 28_11.01.2017 .pdf