Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de H.G. nr. 720/2008

Fișiere atașate

Ordin Nr. 177 din 23.03.2016.pdf