Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

Ordinul ministrului sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului 1389/2010 - Anexele 1-40
 

http://www.cnas.ro/page/norme.html