Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Evaluare furnizori

pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare.

Emitent: Ministerul Sanatatii Publice - Nr. 1.211 din 4 octombrie 2006
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - Nr. 325 din 22 septembrie 2006
Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 923 din 14 noiembrie 2006

Avand in vedere:


ART. 1
Se aproba regulamentele de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, conform anexelor nr. 1 - 18 la prezentul ordin.
ART. 2
Se aproba standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, conform anexelor nr. 19 - 32 la prezentul ordin.
ART. 3
Se aproba normele metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, conform anexelor nr. 33 - 42 la prezentul ordin.
ART. 4
Anexele nr. 1 - 42*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
*) Anexele nr. 1 - 42 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 5
Directiile de specialitate si celelalte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, autoritatilor de sanatate publica si al caselor de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Cepoi

Fișiere atașate

Norme.pdf Regulamente.pdf Standarde.pdf