Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naşionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală  în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriupentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CAsei Naşionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală  în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Fișiere atașate

Ordin nr. 1209-669 din 02.10.2014.pdf