Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Evaluare furnizori

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari deSanatate nr. 1211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice penru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

Fișiere atașate

Ordin 1165-691.pdf