Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

Fișiere atașate

Ordin.pdf