Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Noutăți legislative

privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Fișiere atașate

ordin 932din 14.11.2016 .pdf